Tel.: (+48) 77 443 48 00

Sprzęt

Turck Cloud Solutions oferuje sprzęt odpowiedni do Twoich zastosowań. Oprócz urządzeń z automatycznie wbudowaną funkcją łączności z chmurą masz do wyboru albo urządzenia EDGE o wskaźniku IP20 do montażu w szafie sterowniczej, albo warianty IP67 w całkowicie zamkniętych obudowach do bezpośredniego montażu na maszynie.

Bramy EDGE — zarówno z łącznością przewodową, jak i bezprzewodową (WLAN lub UMTS) — zapewniają elastyczne połączenie z dowolnej lokalizacji, niezależnie od istniejących połączeń internetowych.

Select Country

Turck worldwide