Tel.: (+48) 77 443 48 00

Monitorowanie szafy sterowniczej

Urządzenie IM(X) 12-CCM (do monitorowania stanu w szafce) może być instalowane w nowych lub używanych szafkach i obudowach ochronnych w celu stałego monitorowania stopnia ochrony zapewnianego przez daną szafkę lub obudowę. Urządzenie montowane na szynie DIN wysyła sygnał przełączania w celu sygnalizacji

nieprawidłowego zamknięcia drzwiczek oraz ograniczenia odchyleń wartości sygnałów temperatury i wilgotności wewnętrznej przesyłanych do układu sterowania.

Select Country

Turck worldwide