Elementy sterowania oburącz

Moduły monitorują wyjście każdego mechanicznego przycisku przełącznika i wyłączają zasilanie, gdy operator maszyny zdejmuje jedną lub obie ręce z przycisków, zapewniając ochronę pracownika uruchamiającego ręczne elementy sterujące.

Select Country

Turck worldwide