Stop awaryjny

Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego umożliwiają pracownikom zatrzymanie urządzenia w sytuacji awaryjnej poprzez naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie linki w celu uniknięcia obrażeń ciała i strat materialnych.

Select Country

Turck worldwide