Tel.: (+48) 77 443 48 00

Komunikacja bezprzewodowa

Nasz system komunikacji bezprzewodowej SureCross umożliwia prostą i szybką transmisję danych procesowych z obiektu do nadrzędnego systemu kontroli. Zarówno gateway'e DX70, przeznaczone to aplikacji zastępowania okablowania, jak i DX80, funkcjonujące jako kompleksowa sieć, komunikują się drogą radiową z nodami rozmieszczonymi na obiekcie i przekazują sygnały z urządzeń do nich podłączonych do sterownika.

Select Country

Turck worldwide