Tel. +31 (0) 38 422 77 50 - E-Mail: info@turck.nl

Inductieve hoeksensoren

De inductieve hoeksensoren van de Ri-serie werken contactloos en slijtagevrij volgens een nieuw, revolutionair meetprincipe: De hoekpositie wordt niet via een magnetische positiegever gedetecteerd, maar via een inductieve oscillatorkring. Daardoor zijn de sensoren ongevoelig voor magneetvelden, die bijvoorbeeld door grote motoren worden geproduceerd. Het meetbereik van de robuuste hoeksensoren bedraagt 360°. Als uitgangsvarianten zijn analoge spannings- of stroomuitgangen alsook schakeluitgangen beschikbaar.

Select Language

Turck worldwide