Snímače hladiny

Uživatelé mohou využít příslušné výhody různých principů měření pro kontrolu nebo měření výšky hladiny. To záleží na faktorech, jako je například to, zda se jedná o granulát nebo kapalinu s pěnou na povrchu. Obdobně jsou vyžadována speciální řešení pro montáž ve stísněných prostorech, v prostorech s nebezpečím výbuchu a ve zvláště hlubokých kontejnerech.

Společnost Turck nabízí komplexní portfolio zahrnující senzory pro různá média a prostředí, v kontaktu nebo bez kontaktu s médiem. Mezi ně patří např. kapacitní, magnetostrikční, optické a ultrazvukové senzory a zařízení s vedenou mikrovlnnou.

Select Country

Turck worldwide