Ruční přístroj HF/UHF/čárový kód

Pro jednoduché čtení / zápis dat na datové nosiče nabízí společnost Turck ruční přístroje pro pásmo HF nebo UHF. Data je možné zadat nebo editovat pomocí dotykové obrazovky ručního přístroje TA a následně je, pomocí software Turck, zapsat do příslušného datového nosiče. V závislosti na požadavcích mohou být kapesní počítače dodávány s čtečkou čárových kódů, WLAN, Bluetooth a na vyžádání se zákaznickým aplikačním softwarem.

Select Country

Turck worldwide