Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Ruční přístroj HF/UHF/čárový kód

Pro jednoduché čtení / zápis dat na datové nosiče nabízí společnost TURCK ruční přístroje pro pásmo HF nebo UHF. Data je možné zadat nebo editovat pomocí dotykové obrazovky ručního přístroje TA a následně je, pomocí software Turck, zapsat do příslušného datového nosiče. Ruční přístroje mohou být vybaveny např. WLAN, čtečkou čárových kódů nebo zákaznickým software.

Select Country

Turck worldwide