Pick-to-Light

Systémy Pick-to-light řídí a kontrolují postup prací při vychystávání zboží, osazování nebo při montáži. K tomu např. světelné závory osvětlují příslušný zásobník, kontrolují ruku obsluhy a signalizují odběr do řídicího systému. Nakonec řídicí systém vizuálně signalizuje, ve kterém zásobníku má obsluha pokračovat. Senzory Pick-to-light jsou k dispozici v různých provedením, včetně možnosti montáže přímo na zásobníky.

Select Country

Turck worldwide