Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Montážní závory

Dotyková tlačítka jsou vhodná pro různé aplikace vyžadující vizuální indikaci operátora a zpětnou vazbu řídicího systému. Vstupy a výstupy jsou odlišné od klasických Pick-to-Light systémů nezávislé na aktivaci jednoho nebo navzájem. Vstupní signály ovládají pouze displej, dotykem tlačítka se generuje výstupní signál.

Select Country

Turck worldwide