Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Wireless Sensors, Lighting & Indicators

Různé senzory a displeje jsou vhodné zejména pro připojení k rádiovému systému DX80 a mohou být buď integrovány přímo do sítě nebo připojeny ke komunikační bráně prostřednictvím speciálního uzlu. Některé řady jsou charakterizovány sériovými rozhraními, které komunikuje přímo s uzlem nebo přes RS485 se sítí Modbus RTU. Tak lze implementovat například prediktivní údržbu, sledování stavu nebo mobilní aplikace.

Select Country

Turck worldwide