Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

indukční úhlové snímače

Induktivní úhlové snímače polohy řady Ri, které pracují bez opotřebení a bezkontaktně, využívají nový revoluční měřicí princip. Úhel se nesnímá pomocí magnetického ovládacího elementu, ale pomocí indukčního oscilačního obvodu. Tak je senzor necitlivý na okolní magnetická pole, které se vyskytuje např. u velkých motorů. Měřicí rozsah těchto robustních senzorů je 360°. K dispozici jsou typy se spínacím, analogovým proudovým nebo napěťovým výstupem.

Select Country

Turck worldwide